Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Какво следва след обучението на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси        Времето на обучение на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси, може да се нарече най-лесния период от целия процес. Същинската работа и отговорност започва с края на курса и поемането на всички задачи, произтичащи от тази позиция. Както е известно всяко длъжностно…