Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Сравнение на цените за първоначално обучение на КУТ и ГУТ   Обучението на групите и комитетите за условия на труд са задължителни органи за всяка малка и голяма компания. Всяка такава група или комитет е автономен орган, който има свой дневен ред, отговорности и дейности. Поради това и неговите членове преминават специфично обучение, което е различно…