Дистанционно обучение на Орган по БЗР

Как се избира онлайн обучение за орган по БЗР        Органът по БЗР или безопасност и здраве на труда е този, който обединява целия персонал на една фирма около идеята за сигурност на работата. В тази си дейност това лице или лица трябва да намерят адекватен начин да обединят ръководните кадри така, че тази политика да…