Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Процедура за заемане на поста на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството след обучението        Като всяко друго, така и назначаването на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството има своя процедура, която следва определен ред, подчинен на държавни и законови изисквания. Все пак общите правила трябва да се обвържат и с конкретните условия на фирмата. В…

Дистанционно обучение на Орган по БЗР

Как се избира онлайн обучение за орган по БЗР        Органът по БЗР или безопасност и здраве на труда е този, който обединява целия персонал на една фирма около идеята за сигурност на работата. В тази си дейност това лице или лица трябва да намерят адекватен начин да обединят ръководните кадри така, че тази политика да…

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Сравнение на цените за първоначално обучение на КУТ и ГУТ   Обучението на групите и комитетите за условия на труд са задължителни органи за всяка малка и голяма компания. Всяка такава група или комитет е автономен орган, който има свой дневен ред, отговорности и дейности. Поради това и неговите членове преминават специфично обучение, което е различно…