Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Как се провежда обучението на координатор по ЗБУТ в строителството      Координаторът по ЗБУТ в строителството е важна длъжност, наличието на която е необходима още в най-ранен етап от инвестиционната дейност и започване на работата по определен проект. Ето защо немалка част от времето за организация трябва да се отдели на избора и обучението на това…

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Колко средства са ви нужни за курс по контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали е една от най-отговорните дейности, които засягат безопасността и здравето на всеки работен процес. Контролът обхваща всяка една дейност на фирмата. Особено сложно става, ако освен изпълнител, една компания е и производител….

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Значение на ежегодното обучение на представители на КУТ/ГУТ Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и…