Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Как се получава валидно удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ      Преди да обясним за начините на преминаване на курс по ЗБУТ и придобиването на удостоверение, трябва накратко да разграничим длъжностното лице по ЗБУТ от всички друго длъжностни, които ни звучат по сходен начин. То се назначава и избира от изпълнителя на конкретен обект и представлява…