Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Процедура за заемане на поста на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството след обучението        Като всяко друго, така и назначаването на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството има своя процедура, която следва определен ред, подчинен на държавни и законови изисквания. Все пак общите правила трябва да се обвържат и с конкретните условия на фирмата. В…

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Как се получава валидно удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ      Преди да обясним за начините на преминаване на курс по ЗБУТ и придобиването на удостоверение, трябва накратко да разграничим длъжностното лице по ЗБУТ от всички друго длъжностни, които ни звучат по сходен начин. То се назначава и избира от изпълнителя на конкретен обект и представлява…

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Колко средства са ви нужни за курс по контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали е една от най-отговорните дейности, които засягат безопасността и здравето на всеки работен процес. Контролът обхваща всяка една дейност на фирмата. Особено сложно става, ако освен изпълнител, една компания е и производител….

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Какво следва след обучението на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси        Времето на обучение на длъжностното лице, ръководещо и управляващо трудовите процеси, може да се нарече най-лесния период от целия процес. Същинската работа и отговорност започва с края на курса и поемането на всички задачи, произтичащи от тази позиция. Както е известно всяко длъжностно…