Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Сравнение на цените за първоначално обучение на КУТ и ГУТ   Обучението на групите и комитетите за условия на труд са задължителни органи за всяка малка и голяма компания. Всяка такава група или комитет е автономен орган, който има свой дневен ред, отговорности и дейности. Поради това и неговите членове преминават специфично обучение, което е различно…

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Значение на ежегодното обучение на представители на КУТ/ГУТ Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и…

Дистанционен курс по Контрол на качеството в строителството

Контрол на качеството - обучение

Защо е важно дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството? Контролът на качеството в строителството е от жизнено значение за ефикасното изпълнение на даден проект в тази област. Той е регулиран от закона и служи за проверка на това колко добри материали се използват в процеса на работа и дали се съблюдават нормите за здраве…