Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодишно обучение на КУТ/ГУТ

Значение на ежегодното обучение на представители на КУТ/ГУТ Всяка специфична длъжност изисква своето обучение. С не по-малка сила това важи за представителите на комитетите по условия на труд и групите по условия на труд. След специален избор и назначение, тези длъжности биват заемани от определени личности, които имат основна цел да следят за сигурността и…