Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Процедура за заемане на поста на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството след обучението        Като всяко друго, така и назначаването на длъжностно лице по ЗБУТ в строителството има своя процедура, която следва определен ред, подчинен на държавни и законови изисквания. Все пак общите правила трябва да се обвържат и с конкретните условия на фирмата. В…