Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Сравнение на цените за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на представителите на КУТ/ГУТ

  Обучението на групите и комитетите за условия на труд са задължителни органи за всяка малка и голяма компания. Всяка такава група или комитет е автономен орган, който има свой дневен ред, отговорности и дейности. Поради това и неговите членове преминават специфично обучение, което е различно от която и да е дейност на фирмата. Обикновено цената на курса по ЗБУТ задължително се поема от работодателя. Това е така, защото това е дейност, която пряко подпомага работния процес. И все пак, ако сте мениджър и собственик на голяма фирма, ще се интересувате живо как курсът по ЗБУТ може да ви излезе възможно най-изгодно. Още повече като разберете, че трябва да го преповтаряте всяка година за всеки член на КУТ или ГУТ.

Един бърз поглед върху предложенията за онлайн курсове ще ви даде приблизителна ориентация за размерите на един курс. Ще видите, че в по-голямата си част тези курсове варират между шейсет и седемдесет лева на човек. Наскоро попаднах и на оферта, която е около четиридесет и осем лева. Все пак това е драстична разлика. Така че ако изберете този изгоден вариант, уверете се, че евтиното няма да ви излезе много скъпо. Какво имам предвид? Преди да сключите договор с фирма, която ще обучава вас и служителите ви, уверете се, че тя има опит и отговаря на държавните изисквания за такава дейност. В противен случай рискувате да получите сертификати, за които ще разберете, че нямат никаква стойност чак когато получите предписания от контролните и проверяващи органи.

Считайте, че цена между шейсет и седемдесет лева за първоначално обучение на КУТ и ГУТ е разумна и реална. Такава ориентация ви е нужна, за да знаете, че ако ви бъде поискана по-голяма от тази сума, то това не е реално. Важно е да си изберете коректна и отговорна фирма, която ще свърши работата качествено и компетентно. Макар и търсенето и проучването да отнеме първоначално повече време, в последствие ще сте доволни, че сте намерили надежден партньор. Това добро сътрудничество ще ви накара да ги потърсите отново, когато дойде време за ежегодишното обучение на КУТ и ГУТ, което също е абсолютно задължително. Тогава ще се уверите, че по-дългото търсене и проучване си е струвало и сте си осигурили спокойствие. Не следвайте принципа, че скъпото е винаги по-добро. Той многократно е бил разбиван.