Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Колко средства са ви нужни за курс по контрол на качеството в строителството

     Контролът на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали е една от най-отговорните дейности, които засягат безопасността и здравето на всеки работен процес. Контролът обхваща всяка една дейност на фирмата. Особено сложно става, ако освен изпълнител, една компания е и производител. Тогава контролът на качеството е толкова многопластов, че трудно един човек би се справил с всички аспекти. Тогава се налага да поверите тази роля на повече от един служител, за да може работата да е свършена достатъчно качествено.

     Все пак контролът на качеството има и своите изисквания към хората, които заемат тази позиция. Колкото и време да сте работили в строителството или в опазването на здравето на работното място, преди да заемете тази длъжност трябва да преминете специален курс, който да завърши с получаването на сертификат. За целта трябва да се уговорите за време и място, както и начин по който това да стане най-бързо и лесно за всички участници. По правило всеки курс за преквалификация се заплаща от работодателя. Особено с голяма сила това важи за длъжности като контрола на качество, която по правило е съвместима и с друга основна длъжност във фирмата. Поради тази причина всички трябва да е съгласувано. Това ще рече, че служителят може да избере курса си, но трябва задължително да се посъветва с работодателя си, който ще заплаща за него. Работодателят от своя страна може да избира кое е по-изгодно икономически за него, но не и да задължава своите хора да следват сляпо неговите решения. В този смисъл може да отговорим на въпроса, че средствата, които ще са нужни за такова обучение, ще излязат от джоба на работодателя. За работника курсът няма да струва нищо. 

     Цената на присъствен курс по контрол на качеството може да достигне и до двеста лева. Той е по-продължителен и покрива различна тематика от всеки друг курс по ЗБУТ. Така че единственият начин, за да ви излезе малко по-евтино едно такова обучение, е да изберете курс с по-малка себестойност, какъвто обикновено е онлайн курса. Практиката показва, че при някои специалности онлайн обучението може да намали цената на присъствения курс по петдесет процента. Това ще е особено важен показател, ако се наложи да се обучава повече от един човек. А според нас това се налага в по-голям процент от случаите при работодателите, защото компанията трябва да е изключително малка, за да се задоволи с един служител по контрол на качеството.