Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Как се провежда обучението на координатор по ЗБУТ в строителството      Координаторът по ЗБУТ в строителството е важна длъжност, наличието на която е необходима още в най-ранен етап от инвестиционната дейност и започване на работата по определен проект. Ето защо немалка част от времето за организация трябва да се отдели на избора и обучението на това…