Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

Как се провежда обучението на координатор по ЗБУТ в строителството

     Координаторът по ЗБУТ в строителството е важна длъжност, наличието на която е необходима още в най-ранен етап от инвестиционната дейност и започване на работата по определен проект. Ето защо немалка част от времето за организация трябва да се отдели на избора и обучението на това лице, което ще ръководи и координира голяма част от дейностите на строителния обект. Изборът на такова лице трябва да се търси сред най-опитните и най-добре технически грамотните служители на фирмата или външно лице, ако се окаже, че това е необходимо. 

      Във всеки един случай, в който ще попаднете при избора на своя координатор по ЗБУТ, задължително трябва да му предложите подходящо обучение, на края на което да получи сертификат, благодарение на който свободно да може да упражнява тази професия. Този курс може да са проведе по няколко начина. Ако компанията ви е голяма и наличието на едно длъжностно лице, което да се грижи за здравето и сигурността на подчинените ви е крайно недостатъчно, може да изберете варианта, в който служителите ще се обучават на място. Поканете лектор във фирмата си и така ще спестите много нерви и време за обучението на своите служители. Може би ще ви струва малко повече от обикновен курс, но всичко си има цена. Удобството също. В случай, че този вариант е крайно неприемлив за вас и обучението не е спешно, нито имате предвид да подлагате на този курс повече от едно лице, изберете удобството на онлайн обучението. По комфорт и функционалност то по нищо не отстъпва на другите видове обучение, дори напротив. Ще се убедите, че е много повече изгодно от икономическа гледна точка и същевременно предоставя свобода и независимост на обучаващия се, каквито не дава никой друг вид обучение. Още повече, че тук няма задължителни дейности, както при присъственото обучение. Това ще рече, че един ден може да се натоварите повече, после да не четете въобще или както се налага според другите ви ангажименти.

     Все пак макар и най-малко предпочитан, но все пак възможен вариант остава и присъствения курс. Той отстъпва, поради големия ангажимент, който предпоставя, и желателното чисто физическо присъствие, което в по-големите градове си е чисто предизвикателство. Който и от трите начина да изберете, крайният резултат ще е един и същ, макар и постигнат с различни средства. Накрая ще имате един работещ координатор по ЗБУТ в строителството, който ще извършва качествена и добра работа за вас и вашата компания.